Redimmocorp

Jogi nyilatkozat

INFORMÁCIÓK

Az Ön által látogatott www.redimmo.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Redimmo Real Estate Development márkanév alatt futó ingatlanfejlesztési projektek értékesítését végző  Redimmocorp Ingatlanfejlesztő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 27-33., cégjegyzékszám: 01-10-047453, adószám: 23987797-2-41, email: redimmocorp@redimmo.hu).

A Honlappal kapcsolatos alapvető szabályokat az alábbiakban rögzítjük:

A Honlap vagy bármely – innen közvetlenül elérhető – honlap megnyitásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket. 

A Honlap vagy bármely – innen közvetlenül elérhető – honlap és az azokon található valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, azok bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a REDIMMOCORP Zrt. előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A Honlapon vagy bármely – innen közvetlenül elérhető – honlapon megjelenő információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért a REDIMMOCORP Zrt. felelősséget nem vállal, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért sem, amelyek a honlapok használatából, azok nem megfelelő működéséből, üzemzavarából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

A REDIMMOCORP Zrt. tájékoztatja a Honlap látogatóit, hogy a REDIMMOCORP Zrt. a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A REDIMMOCORP Zrt. kizárólag a Honlap látogatói által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával Ön, mint a Honlap látogatója hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a REDIMMOCORP Zrt nyilvántartsa és kezelje. Részletes szabályokat a Honlapunkon található „Adatkezelési Tájékoztatóban” találhat.

Az REDIMMOCORP Zrt. az ügyfelei és a honlapot látogatók személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.

A honlappal kapcsolatos észrevételeit az iroda@redimmo.hu e-mail címre küldheti.